Încondeierea ouălor in tehnica tradițională

La Muzeul de Istorie Turda, de mai mulţi ani, elevii şi adulţii interesaţi de tradiţie au prilejul să descopere străvechiul obicei al încondeierii ouălor de Paşti. Decorarea ouălor prin metoda încondeierii cu ceară de albine este un atelier interactiv şi atractiv. Activitatea debutează prin selectarea cu grijă a ouălor albe, curăţarea şi golirea de conţinut a acestora, apoi urmează topirea cerii de albine, înnegrirea cu cărbune şi pregătirea culorilor. După selectarea motivelor preferate, fiecare „meşter” îşi exprimă măiestria prin desenarea cu ceară şi protejarea fondului pentru fiecare culoare (iniţial galben, urmează roşu, apoi se continuă cu verde sau albastru).

Obiective:

  • transmiterea obiceiului încondeierii ouălor de Paşti cu metode tradiționale;
  • identificarea conţinutului tematic al motivelor încondeiate;
  • dezvoltarea abilităţilor practice şi stârnirea interesului pentru tradiţiile româneşti;
  • familiarizarea elevilor cu spațiul muzeal.

Perioada: martie-aprilie (cu programare prealabilă de minim două săptămâni)

Durata atelier: cca 2 h

Grup țintă: cls. IV-XI

Taxă atelier: 17 lei/participant

Maxim 15 participanţi/atelier