Expoziții

Permanente

Muzeul de Istorie Turda funcţionează în clădirea monument istoric din sec. XV-XVI. Această situaţie face ca arhitectura şi compartimentarea construcţiei să ne pună unele probleme în exploatarea muzeală adecvată, iar legea privind protecţia clădirilor monument istoric îngrădeşte orice intervenţie care ar periclita valoarea monumentului. Pentru a adapta spaţiile existente la exigenţele impuse de asigurare a unui circuit de vizitare cronologic/tematic, dar şi pentru primirea publicului şi asigurarea unor condiţii adecvate pentru angajaţi, cu respectarea normelor P.S.I., prin lucrările de restaurare-extindere (1997-2011) podul clădirii a fost mansardat, obţinându-se noi spaţii generoase, unde sunt amenajate birourile personalului de specialitate şi al directorului. Clădirea s-a extins şi la nivelul parterului cu un corp nou din structură metalică şi sticlă, construit peste fundaţia unei pivniţe, dezafectate la începutul secolului trecut. Începând cu luna mai 2018 în acest spațiu a fost amenajat Magazinul de Suveniruri al muzeului, astfel încât vizitatorii, după terminarea circuitului de vizitare în spaţiile expoziţionale, își pot achiziționa suveniruri inedite sau replici ale artefactelor din colecțiile muzeului. La ora actuală gradul de utilizare al spaţiului expoziţional este de 100%, acesta ocupând parterul, etajul şi subsolul clădirii.

mai mult

Expoziţia de bază a muzeului a fost organizată în perioada 2012-2017 cu fonduri alocate de la bugetul local, după un concept unitar şi bine armonizat cu patrimoniul din colecţii, ce se preta expunerii şi adaptat spaţiului. S-a optat pentru un echipament expoziţional complex din vitrine modulare moderne, prevăzute cu sistem individual de iluminat şi cu senzori antiefracţie, în interiorul cărora au fost expuse piesele aranjate pe cuburi individuale sau în grupuri; podine şi structuri pentru expunerea liberă a pieselor (elemente arhitectonice, sculturi din calcar etc.). Pentru prezentarea obiectelor şi exemplificarea prin analogii din alte situri celebre din ţară sau străinătate s-a recurs la realizarea unor panouri explicative bine sintetizate, cu imagini şi texte succinte pentru fiecare temă în RO şi EN.

Temporare

Sporirea atractivităţii muzeului se realizează şi prin diversificarea, şi reînnoirea permanentă a ofertei culturale. Un rol important în acest sens îl au expoziţiile temporare (arheologie, istorie, artă plastică sau etnografie) organizate după un plan ştiinţific riguros şi tematici bine alese, care permit atragerea şi satisfacerea unui segment cât mai larg al publicului nostru, creându-se tot odată premizele aducerii vizitatorului local la muzeu de mai multe ori pe an, unde poate să petreacă un timp de calitate împreună cu familia sau individual. Una din sălile palatului este rezervată acestui tip de activităţi.

Varietatea temelor abordate prin expoziţiile temporare indică preocuparea pentru satisfacerea diverselor nevoi culturale, dar în acealaşi timp se remarcă interesul pentru promovarea patrimoniului din colecţiile muzeului. În aceşti ani, pe lângă expoziţiile de arheologie s-au organizat mai multe expoziţii de artă plastică și etnografie.