Artă

Colecția de artă a Muzeului de Istorie Turda este reprezentată de 108 obiecte, reprezentând doar 0,3% din totalul pieselor de patrimoniu. Asemănător celorlalte colecții, începuturile formării ei a avut loc la sfârșitul secolului al XIX-lea, când din dorința înființării unui muzeu în sediul Casei Culturale, la Turda au fost strânse numeroase obiecte din diverse perioade istorice.

Întreaga colecție a luat naștere prin diverse donații, mai mult de jumătate fiind moștenite din vechiul fond al Casei Culturale din Turda. Din colecție fac parte: piese de mobilier, tablouri, goblenuri, gravuri, obiecte decorative, etc.

Cea mai valoroasă piesă din colecție este pictura în ulei intitulată, Dieta de la Turda, realizată în anul 1896 de către pictorul maghiar Körösfői-Kriesch Aladár, ce reproduce momentul istoric al declarării conştiinţei şi a toleranţei religioase în cadrul dietei de la Turda (6-13 ianuarie 1568).

Colecția cuprinde piese valoroase de mobilier, ponderea acestora în cadrul colecției fiind de 20 %. Piesele realizate în diverse stiluri arhitecturale (neo-rococo, englez, german, unguresc, biedermaier) se încadrează cronologic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și provin din Turda și Zaul de Câmpie (conacul familiei Ugron).

Colecția  muzeului cuprindea un număr mult mai mare de lucrări de artă, dintre care unele astăzi nu mai există. În anul 1940, într-o listă de inventar întocmită de oficialitățile primăriei au fost identificate 164 de obiecte, dintre care 66 de tablouri. În anul 1944, colecţia muzeală aflată în Casa Culturală a avut de suferit în urma distrugerilor provocate de armata sovietică la sfârşitul celui de al doilea război mondial

O altă serie de obiecte de artă care au existat la Turda, au intrat în patrimoniul altor muzee. În anul 1966 din diverse motive (spațiu redus de depozitare, lipsă de specialiști în domeniu, etc.), conducerea muzeului turdean cedează 43 de lucrări de artă muzeului raional din Zalău. Materialele propuse pentru a fi „transferate” erau tablouri în ulei, cretă, cărbune, tuş, etc., de artă modernă și contemporană.