Anunturi

Anunț concurs

MUNICIPIUL TURDA – MUZEUL DE ISTORIE TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 23 MAI 2023, ORELE 10,00 PENTRU OCUPAREA  FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DE:   CUSTODE debutant            – 1 post, durată nedeterminată   Condiţii specifice de participare         – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat – raport de muncă cu durată normală a timpului de muncă (8h/zi)   Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt...

ÎN ATENȚIA GRUPURILOR DE VIZITATORI

ÎN ATENȚIA GRUPURILOR DE VIZITATORI

📌TURUL GHIDAT în muzeu va fi restricționat în perioada 27-31 martie, între orele 9.00-15.00, având în vedere numărul mare de ateliere didactice organizate în sălile de expoziție ale Muzeului.

Anunt concurs

MUNICIPIUL TURDA – MUZEUL DE ISTORIE TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 14 DECEMBRIE 2022, ORELE 10,00 PENTRU OCUPAREA  POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUȚIE VACANT DE:   MUZEOGRAF S/II                       – 1 post, durată nedeterminată   Condiţii specifice de participare          – studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de știință studii culturale, domeniul de licență studii culturale – vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an -raport de muncă cu durată normală a timpului de muncă (8h/zi)   Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale...

Anunt concurs

ANUNT concurs Turda BIBLIOGRAFIE buget 2017 buget 2018 buget 2019 CAIET OBIECTIVE Formular de inscriere la concurs MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-motive-imputabile-in-ultimii-5-ani MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-renuntare-la-post-de-conducere organigrama- Muzeul de istorie Regulament concurs ROF MUZEU stat functii Muzeul de istorie